สารก่อมลพิษขนาดเล็กในน้ำมักเป็นฮอร์โมนที่สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมและอาจส่งผลเสียต่อมนุษย์และสัตว์ กระบวนการสลายตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารมลพิษเหล่านี้เมื่อไหลผ่านเมมเบรนโพลีเมอร์ การฉายรังสีด้วยแสงทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี อันเป็นผลมาจากการที่ฮอร์โมนสเตียรอยด์ถูกย่อยสลายบนเมมเบรนที่เคลือบด้วยไททาเนียมไดออกไซด์

ฮอร์โมนที่ใช้ในยาคุมกำเนิดหรือการเกษตรจะไหลลงสู่น้ำเสีย ฮอร์โมนสเตียรอยด์ เช่น ฮอร์โมนเพศและคอร์ติโคสเตียรอยด์ อาจสะสมในสิ่งแวดล้อมและส่งผลเสียต่อมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากทำให้การพัฒนาพฤติกรรมและภาวะเจริญพันธุ์บกพร่อง ตัวอย่างเช่น ฮอร์โมนเพศ อาจทำให้ปลาตัวผู้มีลักษณะทางเพศหญิง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องกำจัดฮอร์โมนร่วมกับสารก่อมลพิษขนาดเล็กอื่นๆ ออกจากน้ำเสียก่อนที่จะเข้าสู่วัฏจักรของน้ำตามธรรมชาติอีกครั้ง ซึ่งจะสกัดน้ำดื่มออกมา การจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้คนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดทั่วโลก สารก่อมลพิษขนาดเล็กเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของเรา